Vitgenštajnove „jezičke igre“

Vitgenštajnove „jezičke igre“

Vitgenštajn je vaspitan u katoličkom duhu, iako je njegova porodica uglavnom bila jevrejskog porekla. Njegov deda Herman Kristijan Vitgenštajn preobratio se iz judaizma u protestantizam, a Hermanova supruga Fani prihvatila je istu konfesiju neposredno pre venčanja. Međutim, Ludvikovi deda i baba po majci, Jakob i Marija Kalmus, bili su katolici, tako da su njegovi roditelji, […]

Svaka slika je i logička slika

Svaka slika je i logička slika

Centralni problem Traktata nije sam svet; Vitgenštajna više zanima mogućnost njegovog odslikavanja. Zato je pojam slike jedan od ključnih pojmova teksta. Slika se u Traktatu suprostavlja činjenici (stanju stvari, stvarnosti) kao nešto što što činjenicu odslikava (predstavlja, prikazuje): „Mi pravimo sebi slike činjenica.“(2.1) „Slika predstavlja stanje stvari u logičkom prostoru, postojenje i nepostojanje stanja stvari.“ […]

Tolstoj, Vitgenštajn i Kjerkegard

Tolstoj, Vitgenštajn i Kjerkegard

Tri spisa su grofa Tolstoja dovela u sukob s Ruskom pravoslavnom crkvom. To su Ispovijed (1880-1882.), Kršćanska nauka i Evanđelje (1881-1883.). Ruska pravoslavna crkva pokazala je veliko strpljenje s Tolstojem. Izopćila ga je tek na svetom Sinodu 1901. Kroz analizu Kristovog evanđelja Tolstoj govori o vlastitom traženju istine o životu. S navršenih pedeset godina bio […]

Listići „Listića“ Ludviga Vitgenštajna

Listići „Listića“ Ludviga Vitgenštajna

5. Zar ne mogu da upotrebim reči da znače ono što ja hoću da znače? – Pogledaj vrata svoje sobe, izgovori pri tom niz proizvoljnih glasova i podrazumevaj pod njima opis tih vrata! 7. Ako ima dva prijatelja sa istim imenom, pa jednom od njih pišem pismo, od čega zavisi to da ga ne pišem […]

Vitgenštajnova kritika Frojda

Vitgenštajnova kritika Frojda

„Podvrgnuti se psihoanalizi unekoliko je slično kao jesti sa drveta saznanja. Saznanje, koje na taj način stičemo, suočava nas sa novim etičkim problemima; a ništa ne doprinosi njihovom rešavanju“ Vitgenštajn u 3900 reči Ludvig Vitgenštajn je imao ambivalentan odnos prema Frojdu: sa jedne strane, sebe je nazivao Frojdovim učenikom i sledbenikom, sa druge strane, neprestano […]

Slika je činjenica

2.1 Mi pravimo sebi slike činjenica. 2.11 Slike predstavljaju stanje stvari u logičkom prostoru, postojanje i nepostojanje stanja stvari. 2.12 Slika je model stvarnosti.   2.13 Na slici predmetima odgovaraju elementi slike. 2.131 Elementi slike predstavljaju na slici predmete.   2.14 Slika se sastoji u tome što se njeni elementi međusobno odnose na određeni način. 2.141 Slika je činjenica   2.15 To što […]

Vitgenštajnov preokret

Vitgenštajnov preokret

Otkačila sam na Ludviga W. zbog njegove teorije sveta i filozofskih briga i pogleda koje sadrže Plava i Smeđa knjiga i zato što je pisao malo, a objavljivao još manje bio totalno nepredvidiv, izazivao veliko dranje kao onda kada je na skupu engleskih filozofa napravio sranje i umesto o logičkoj formi govorio o beskonačnosti u […]