Home » Posts tagged with » Filozofija (Page 2)

Apsurd i samoubistvo

Apsurd i samoubistvo

Postoji samo jedan ozbiljan filozofski problem – samoubistvo. Suditi o tome da li ima ili nema smisla živeti, znači odgovoriti na osnovno pitanje filozofije. Sva ostala pitanja deluju nevažno dok se ne…

„Nepodnošljiva lakoća postojanja“

„Nepodnošljiva lakoća postojanja“

Apsolutni pobornici samoubistva ne žele da plate cenu koju traži istinski život. U želji da preduhitre sopstvenu smrt, oni život ubijaju jednim udarcem – makar i produženim – umesto da…

Bertrand Rasel

Bertrand Rasel

Kao naučnik, skeptik, Rasel religiji pristupa sa čisto racionalnog stanovišta. Kako sam kaže, do svoje osamnaeste godine gaji izvesna deistička uverenja, jer je smatrao da argument o Bogu i prvom…

Vitgenštajnov preokret

Vitgenštajnov preokret

Otkačila sam na Ludviga W. zbog njegove teorije sveta i filozofskih briga i pogleda koje sadrže Plava i Smeđa knjiga i zato što je pisao malo, a objavljivao još manje…

Page 2 of 212