Svetlo i senke nad arhitekturom

Svetlo i senke nad arhitekturom

„Arhitektura je mudra, precizna i veličanstvena igra prostornih celina objedinjenih svetlošću… naše oči su načinjene tako da vide forme na svetlosti”. (Le Korbizije) I zaista. Arhitekturu, kao uostalom i sve drugo što nas okružuje, vidimo zahvaljujući svetlosti. Koja je njena prava priroda, pitanje je na koje je nauka, pre tri veka, dala svoj odgovor (u […]