Srce i duša: Closer – Joy Division

Srce i duša: Closer – Joy Division

Istorija rok muzike  je prepuna bizarnih završetaka sjajnih karijera…avionskim i saobraćajnim nesrećama, predoziranjima, puščanim mecima , ali je smrt Iana Kertisa najupečatljivija od svih. Negde rano ujutro, majskog dana 1980. godine, gledao je Strožek, film Vernera Hercoga, slušao Igija Popa a zatim se obesio u kuhinji svoga stana. Da, lako je sada, gledajući unazad, reći […]

Ian Curtis – This is the way, step inside…

Ian Curtis – This is the way, step inside…

Više od trideset godina je prošlo… Da…više od trideset godina je prošlo od dana kada je Ian Kertis oduzeo sebi život…jednog majskog jutra u kuhinji svog stana. Glavni razlog njegovog samoubistva je bila akutna depresija, do koje je dovela epilepsija koja se vremenom stalno pogoršavala, kao i kriza njegovog braka. Znalo se da je već […]